Welkom

Welkom op de website van de West-Vlaamse Gidsenkring, afdeling Kortrijk. De vereniging heeft tot doel het kunst- en cultuurpatrimonium en het natuurschoon van de regio Kortrijk en de streek tussen Leie en Schelde te bestuderen met aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst en de opgedane kennis over te dragen aan haar leden en andere belangstellenden.

De vereniging probeert dit doel te bereiken door:

–        Het organiseren van rondleidingen en bezoeken, voor groepen en individuelen, in verschillende talen, geleid door gediplomeerde gidsen.

–        Het maandelijks organiseren van voordrachten en lezingen.

–        Het uitgeven van een 2-maandelijks tijdschrift en een jaarboek.

–        Het uitwerken en aanbieden van nieuwe rondleidingen, inspelend op de steeds veranderende stad en omgeving.

–        Het voortdurend bijscholen van de gediplomeerde gidsen en het actief opvolgen en evalueren van het aspect kwaliteit.

–        Het onderhouden van contacten en het samenwerken met verwante verenigingen en instanties (lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal).

–        Het deelnemen aan en steunen van initiatieven, evenementen van andere organisaties die relevant zijn in het kader van de doelstelling.

IMG_6920