Geschiedenis

De geschiedenis van de West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk begint in 1964.  In het  Provinciaal Hof in Brugge ontvangen 23 gidsen hun getuigschrift.  Ze richten een gidsenkring op en verkiezen een bestuur met als voorzitter Adriën Devos.  De vereniging start in 1971 met een eigen tijdschrift Curtricke, in 1984 omgedoopt tot De Gids.  Ter gelegenheid van de viering van haar 30-jarig bestaan neemt  Adriën Devos afscheid als voorzitter. Ludwine Ketele-Degrieck volgt hem op.  Een nieuw tijdperk is aangebroken. De gidsenkring wordt in 1998 een vzw.  Vanaf het midden van de jaren 1990 wordt zeer veel aandacht besteed aan de vorming en bijscholing van de eigen gidsen.  Elk jaar neemt het aantal themawandelingen toe.  Naast de rondleidingen in de stad wordt het takenpakket uitgebreid:  er wordt gegidst in de Kortrijkse musea en tijdens tal van tijdelijke tentoonstellingen van allerlei aard.  Ook nieuw zijn de educatieve rondleidingen voor kleuter- en basisschoolklassen.  In 2003 neemt Ludwine Ketele-Degrieck ontslag als voorzitter en zet zich opnieuw in als enthousiaste gids.  Michel  Remy neemt het roer over.  Het wordt helaas een te korte periode.  Zes maanden later, op 1 september 2003, overlijdt hij.  Een schok voor onze vereniging.  Camiel Vanackere aanvaardt  de functie van voorzitter ad interim. Op 10 februari 2005 kiest de Raad van Bestuur Marijke Debucquoy als nieuwe voorzitter. Ze legt nieuwe accenten en streeft naar een dynamische werking en een open beleid.  De vereniging krijgt een ware metamorfose, aangepast aan de hedendaagse noden en vereisten.  Ook het moderne logo, de informatieve website en een nieuw kleedje voor het tijdschrift De Gids zorgen voor een facelift. Sinds 1 juli 2015 neemt Bart Wallays het voorzitterschap waar.  De West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk is vertegenwoordigd in tal van lokale en provinciale culturele instellingen.  Ze is lid van de Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen (FTG) en onderhoudt als “gemandateerde vereniging”  nauwe contacten met Toerisme Vlaanderen.