Bibliotheek & archief

Onze vereniging heeft een bibliotheek met archief die in het Oud Gemeentehuis, Heulekasteelstraat 1. 8501 Heule.

Een digitaal archief wordt in het vooruitzicht gesteld.

Het archief dat in het lokaal opgeslagen is, kan geraadpleegd worden op aanvraag bij de archivaris Mieke Soenens tel: 056 32 42 94 of bij een van de andere bestuursleden. Er is een archiefreglement.