Cursussen & bijscholing

Opleiding tot toeristische gids.
Toerisme Vlaanderen heeft de opleiding van nieuwe gidsen voor heel Vlaanderen geüniformiseerd. Voortaan bestaat de basisopleiding uit een systeem van modules die in totaal 240 uren beslaat (voor alle nadere info www.toerismevlaanderen.be) . Daarop sluit de specialisatiecursus aan, die uit 3 modules van samen 200 opleidingsuren bestaat. In principe kan de totale opleiding dus in 2 ‘schooljaren’ verwerkt worden. Met deze specialisatiecursus zullen regiogidsen opgeleid worden, die in de laatste module van 40 lesuren voor een specialisatie per stad (van deze regio) zullen kunnen opteren.

Wie interesse heeft voor een dergelijke opleiding kan waar ook elders in Vlaanderen deelnemen aan de basiscursus. U kunt zich informeren bij Toerisme Vlaanderen (e-mailadres: info@toervl.be)

Bijscholing.
De gediplomeerde gidsen dienen zich voortdurend bij te scholen om op de hoogte te blijven van de snelle veranderingen en de nieuwigheden in de regio Kortrijk en de Leiestreek. De historische en cultureel-toeristische kennis van de streek, de geschiedenis van de gebouwen en het cultureel patrimonium, de vele activiteiten, tentoonstellingen, evenementen en de toekomstvisie  van stad en regio vormen de aanleiding om de gidsen waar nodig bij te scholen. De stad is in volle ontplooiing en ondergaat een totale metamorfose.  De belangrijke Leiewerken  maar ook  de hedendaagse architectuur  krijgen een steeds grotere impact  op het  stadsbeeld.   De bijscholing van de gidsen maakt ze blijvend vakbekwaam en competent.

Bijscholingen zijn alleen bedoeld voor gediplomeerde of toekomstig gediplomeerde gidsen. Alle informatie daaromtrent wordt telkens aan hen persoonlijk bezorgd.