Straffe madammen in Kortrijk

Stadsgebouwen-10

Vrouwen hebben zich niet altijd op de achtergrond gehouden. Sommigen drukten een duidelijke stempel op het beleid van de stad of het graafschap. Anderen hadden de kracht om autonoom abdijen te leiden, hospitalen en passantenhuizen met heel schaarse middelen te besturen, begijnhoven -als oord van rust, veiligheid en werkzaamheid- te ontplooien, stichtingen te doen voor mensen die niet zelfredzaam waren, gratis onderwijs te bieden in periodes dat kinderarbeid schering en inslag was. Ook als kunstenares hebben vrouwen naam gemaakt. Het wordt een tocht naar plaatsen en beeltenissen van vrouwen en hun historie.

Inlichtingen bij: Els Germonpré, tel.:0468/353839  e-mail: Els.germonpre@scarlet.be