Lid worden

Lidmaatschap.
U kunt gewoon lid worden van de vereniging (u hoeft geen gids te zijn) door storting of overschrijving van de lidmaatschapsbijdrage van €18 (voor  het jaar 2019,) op het volgende rekeningnummer: BE09 4600 47066157 van de West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk, p/a Oude Vestingstraat 7A/22, 8500 Kortrijk.

U wordt “steunend lid” door overschrijving van €20.
U wordt “beschermend lid” door overschrijving van €30.
De steunende en beschermende leden krijgen hun naam vermeld in “De Gids”.

Wat biedt u het lidmaatschap:
Wie lid is van de gidsenkring ontvangt automatisch het tijdschrift “De Gids Magazine” en het “Provinciaal Jaarboek”

Het tijdschrift: 
De Gids Magazineverschijnt vier maal per jaar. Via de vier nummers van De Gids Magazine wordt u steeds uitgenodigd op onze voordrachten, bezoeken en uitstappen.

Provinciaal Jaarboek:
Eenmaal per jaar wordt door de provinciale koepel van de West-Vlaamse Gidsenkring een jaarboek  uitgegeven(waarde 19 euro) , dat ook gratis wordt aangeboden aan de leden. We hebben reeds heel wat interessante nummers:
Klik hier om  de lijst van verschenen jaarboeken te zien.