Van passantenhuizen en hospitalen

Reizigers en pelgrims logeerden er als de middeleeuwse stadspoorten gesloten waren. Zieken en sukkelaars werden er opgevangen. Op het einde van de 14de eeuw  beschikte Kortrijk over acht gasthuizen, in de ruimste zin van het woord. Wat blijft er nu nog van over? Een ontdekkingstocht!.

Inlichtingen bij: Els Germonpré, tel.:0468/353839 e-mail:Els.germonpre@scarlet.be