Lid worden

Je kunt gewoon lid worden van de vereniging door overschrijving van de lidmaatschapsbijdrage van €18 op het rekeningnummer BE09 4600 47066157 van de West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk, p/a Tarweveld 31 - 8500 Kortrijk.

Je wordt “steunend lid” door overschrijving van €20.
Je wordt “beschermend lid” door overschrijving van €30.
De steunende en beschermende leden krijgen hun naam vermeld in “De Gids Magazine”.

Wat krijg je als lid:

Wie lid is van de gidsenkring, ontvangt automatisch het tijdschrift “De Gids Magazine” en het “Provinciaal Jaarboek”.

Het tijdschrift: 

De Gids Magazine verschijnt viermaal per jaar. In het magazine vind je telkens heel wat interessante, aan Kortrijk gerelateerde artikels. Via De Gids Magazine word je ook uitgenodigd op onze voordrachten, bezoeken en uitstappen.

Provinciaal Jaarboek:

Eénmaal per jaar wordt door de provinciale koepel van de West-Vlaamse Gidsenkring een jaarboek uitgegeven, dat ook gratis wordt aangeboden aan de leden.